Good morning sms in tamil best

Good morning sms in tamil best

 

 

 

Netrraiya kobam irulodu maraiya,
thunpatthin kannir paniyotu karaiya,
inpathin ninaivukal oliyotu parava,
paravaikalin kanam puttunarcci alikka,
putiyatoru valkkai vitiyalota pirakka,
anaivarukku iniya kalai vanakkam.